a113a079-9a2c-4b7c-8580-2213d335405c_169-b24ba18decde465dba675ff554361d4a9b793b55

Yolla Yuliana Relakan Proliga Semusim untuk Gelar Sarjana

Yolla Yuliana harus mengambil keputusan sulit awal tahun ini. Yolla dengan berat hari cuti dari voli untuk berfokus menyelesaikan kuliah.